Improvising

Improvisatie kan mensen dichter bij elkaar brengen omdat zij op ludieke wijze uit hun comfort zone worden getrokken. Binnen een veilige sfeer is er ruimte voor oprechte expressie en veel humor. Mensen zijn geneigd hun volgende stappen in het leven al te overdenken. Binnen improvisatie worden de stappen echter vanuit een reflex of oergedrag verricht. De ware aard van een persoon komt naar voren en dat kan zeer verrassend werken binnen groepen die elkaar nog niet zo goed kennen of juist al jaren met elkaar gewerkt hebben. Met de improvisatie energizer wordt er altijd het onderste uit de kan gehaald. De improvisatie energizers zijn perfect voor het blootleggen van dynamieken binnen groepen en mensen zelf. Na deze improvisatie energizer zijn deelnemers opgewarmd, is de spanning in het lijf gezakt, verlopen denkprocessen soepeler en is er een hogere actiemodus voelbaar.

Scroll naar boven